Nogle af vores arbejdsområder

Hos CASTENSCHIOLD advokater rådgiver og sparrer vi primært om samspillet mellem virksomheder eller personer og offentlige myndigheder.

Vi bistår altid gerne i ansøgningsprocesser eller forhandlinger med offentlige myndigheder, og rådgiver om interessentvaretagelse. Vores juridiske rådgivning sker altid med inddragelse af jeres kommercielle interesser. Og selvfølgelig vurderer vi gerne, om en afgørelse er korrekt eller I ville få merværdi af at klage over afgørelsen til en ankeinstans eller indbringe sagen for domstolene.

Erhvervsret

Læs mere

Offentlige retsforhold

Læs mere